Beschikbare lettrtypen

Een aantal lettrtypen is beschikbaar via Design - Teksopmaak:

Deze lettertypen zijn NIET allemaal beschibaar bij het bewerken van de pagina, dus alleen als ALGEMENE instelling :

Grafische lettertypen:

Rye

Niet grafische lettertypen:

Arial Black

Arial Narrow

Courier New

Monotype

Trebuchet MS