Speciale tekens

De meeste speciale tekens kan je gewoon via het toetsenbord ingeven. Er zijn echter veel andere tekens die je soms nodig hebt. Op deze pagina staan sites en info van hoe dat kan en waarmee dat kan.

Zie ook: www.vreemdetekens.nl

Het kan bijvoorbeeld handig zijn om een beter onderscheid te hebben tussen

de letter O en het cijfer 0

Je kan dan het cijfer 0 vervangen door het Ø teken.. (website: http://unicode-table.com/en/ )

Alt 1
Alt 2
Alt 3
Alt 4
Alt 5
Alt 6
Alt 8
Alt 9
Alt 10
Alt 11
Alt 12
Alt 13
Alt 14
Alt 15
Alt 16
Alt 17
Alt 18
Alt 19
Alt 20
Alt 21 §
Alt 22 &
Alt 23
Alt 24
Alt 25
Alt 26
Alt 27
Alt 28
Alt 29
Alt 30
Alt 31
Alt 32
Alt 33 !
Alt 34 "
Alt 35 #
Alt 36 $
Alt 37 %
Alt 38 &
Alt 39 '
Alt 40 (
Alt 41 )
Alt 42 *
Alt 43 +
Alt 44 ,
Alt 45 -
Alt 46 .
Alt 47 /
Alt 58 :
Alt 59 ;
Alt 60 <
Alt 61
Alt 62 >
Alt 63 ?
Alt 64 @
Alt 91 [
Alt 92 \
Alt 93 ]
Alt 94 ^
Alt 95 _
Alt 96 `
Alt 123 {
Alt 124 |
Alt 125 }
Alt 126 ~
Alt 127 ¦
Alt 128 Ç
Alt 129 ü
Alt 130 é
Alt 131 â
Alt 132 ä
Alt 133 à
Alt 134 å
Alt 135 ç
Alt 136 ê
Alt 137 ë
Alt 138 è
Alt 139 ï
Alt 140 î
Alt 141 ì
Alt 142 Ä
Alt 143 Å
Alt 144 É
Alt 145 æ
Alt 146 Æ
Alt 147 ô
Alt 148 ö
Alt 149 ò
Alt 150 û
Alt 151 ù
Alt 152 ÿ
Alt 153 Ö
Alt 154 Ü
Alt 155 ø
Alt 156 £
Alt 157 Ø
Alt 158 ×
Alt 159 ƒ
Alt 160 á
Alt 161 í
Alt 162 ó
Alt 163 ú
Alt 164 ñ
Alt 165 Ñ
Alt 166 ª
Alt 167 º
Alt 168 ¿
Alt 169 ®
Alt 170 ¬
Alt 171 ½
Alt 172 ¼
Alt 173 ¡
Alt 174 «
Alt 175 »
Alt 176 ¦
Alt 177 ¦
Alt 178 ¦
Alt 179 ¦
Alt 180 ¦
Alt 181 Á
Alt 182 Â
Alt 183 À
Alt 184 ©
Alt 185 ¦
Alt 186 ¦
Alt 187 +
Alt 188 +
Alt 189 ¢
Alt 190 ¥
Alt 191 +
Alt 192 +
Alt 193 -
Alt 194 -
Alt 195 +
Alt 196 -
Alt 197 +
Alt 198 ã
Alt 199 Ã
Alt 200 +
Alt 201 +
Alt 202 -
Alt 203 -
Alt 204 ¦
Alt 205 -
Alt 206 +
Alt 207 ¤
Alt 208 ð
Alt 209 Ð
Alt 210 Ê
Alt 211 Ë
Alt 212 È
Alt 213 i
Alt 214 Í
Alt 215 Î
Alt 216 Ï
Alt 217 +
Alt 218 +
Alt 219 ¦
Alt 220 _
Alt 221 ¦
Alt 222 Ì
Alt 223 ¯
Alt 224 Ó
Alt 225 ß
Alt 226 Ô
Alt 227 Ò
Alt 228 õ
Alt 229 Õ
Alt 230 µ
Alt 231 þ
Alt 232 Þ
Alt 233 Ú
Alt 234 Û
Alt 235 Ù
Alt 236 ý
Alt 237 Ý
Alt 238 ¯
Alt 239 ´
Alt 240
Alt 241 ±
Alt 242 =
Alt 243 ¾
Alt 244
Alt 245 §
Alt 246 ÷
Alt 247 ˜
Alt 248 °
Alt 249 ·
Alt 250 ·
Alt 251 v
Alt 252 n
Alt 253 ²
Alt 254 ¦
Alt 255
Alt 0128
Alt 0169 ©
Alt 0174 ®

▶ Voor gebruik in HTML

Code: ☃ - &#9731;
Code: ☭ - &#9773;
Code: ❄ - &#10052;
Code: ❅ - &#10053;
Code: ❆ - &#10054;
Code: ★ - &#9733;
Code: ☆ - &#9734;
Code: ✪ - &#10026;
Code: ✫ - &#10027;
Code: ✯ - &#10031;
Code: ⚝ - &#9885;
Code: ⚫ - &#9899;
Code: ⚹ - &#9913;
Code: ✵ - &#10037;
Code: ❉ - &#10057;
Code: ❋ - &#10059;
Code: ✺ - &#10042;
Code: ✱ - &#10033;
Code: ⍟ - &#9055;
Code: ⊛ - &#8859;
Code: ⁕ - &#8277;
Code: ¡ - &#161;
Code: ¿ - &#191;
Code: ß - &#223;
Code: Ɵ - &#415;
Code: Ƥ - &#420;
Code: Ͷ - &#886;
Code: ͷ - &#887;
Code: Я - &#1071;
Code: я - &#1103;
Code: з - &#1079;
Code: э - &#1101;
Code: Ѿ - &#1150;
Code: ༺ - &#3898;
Code: ༻ - &#3899;
Code: ᕲ - &#5490;
Code: ᕳ - &#5491;
Code: ᚏ - &#5775;

Code: ᚎ - &#5774;
Code: ᚍ - &#5773;
Code: ᚌ - &#5772;
Code: ᚋ - &#5771;
Code: ᳁ - &#7361;
Code: ‰ - &#8240;
Code: ⃠ - &#8416;
Code: ℗ - &#8471;
Code: ℙ - &#8473;
Code: ℝ - &#8477;
Code: → - &#8594;
Code: ← -&#8592;
Code: ℰ - &#8496;
Code: ↑ - &#8593;
Code: ↓ - &#8595;
Code: ↖ - &#8598;
Code: ↗ - &#8599;
Code: ↘ - &#8600;
Code: ↙ - &#8601;
Code: ↥ - &#8613;
Code: ↧ - &#8615;
Code: ↩ - &#8617;
Code: ↪ - &#8618;
Code: ↯ - &#8623;
Code: ⇒ - &#8658;
Code: ⇑ - &#8657;
Code: ∞ - &#8734;
Code: √ - &#8730;
Code: ⋐ - &#8912;
Code: ⋑ - &#8913;
Code: ⏖ - &#9174;
Code: ⏔ - &#9172;
Code: ⏰ - &#9200;
Code: ⏲ - &#9202;
Code: ⑆ - &#9286;
Code: ① - &#9312;
Code: ② - &#9313;
Code: ③ - &#9314;

Code: ④ - &#9315;
Code: ⑤ - &#9316;
Code: ⑥ - &#9317;
Code: ⑦ - &#9318;
Code: ⑴ - &#9332;
Code: ⑵ - &#9333;
Code: ⑶ - &#9334;
Code: ⑷ - &#9335;
Code: ⑸ - &#9336;
Code: ⒈ - &#9352;
Code: ⒉ - &#9353;
Code: ⒊ - &#9354;
Code: ▷ - &#9655;
Code: ▶ - &#9654;
Code: ◉ - &#9673;
Code: ☂ - &#9730;
Code: ☉ - &#9737;
Code: ☎ - &#9742;
Code: ☏ - &#9743;
Code: ☕ - &#9749;
Code: ☠ - &#9760;
Code: ☻ - &#9787;
Code: ♰ - &#9840;
Code: ♱ - &#9841;
Code: ⛅ - &#9925;
Code: ⚕ - &#9877;
Code: ⛔ - &#9940;
Code: ⛾ - &#9982;
Code: ✐ - &#10000;
Code: ✁ - &#9985;
Code: ✂ - &#9986;
Code: ✄ - &#9988;
Code: ✅ - &#9989;
Code: ✏ - &#9999;
Code: ❋ - &#10059;


Het Euroteken

Prijs:€ 199.-
€ 15.-
€ 15.-
Het euroteken kan met:
&euro; ,
&#x20AC; ,
&#8364; .

Voorbeeld in de code: <h3>Prijs:&euro; 199.- </h3>

Enkele speciale tekens

&lt; is het < teken
&gt; is het > teken
&amp; is het & teken
&quot; is het " teken
&trade; is het teken
&reg; is het ® teken
&copy; is het © teken


&agrave; of de code &#224; is het à teken
&aacute; of de code &#225; is het á teken
&acirc; of de code &#226; is het â teken
&auml; of de code &#227; is het ä teken
&egrave; of de code &#232; is het è teken
&eacute; of de code &#233; is het é teken
&ecirc; of de code &#234; is het ê teken
&euml; of de code &#235; is het ë teken
&ograve; of de code &#242; is het ò teken
&oacute; of de code &#243; is het ó teken
&ocirc; of de code &#244; is het ô teken
&otilde; of de code &#245; is het õ teken
&ouml; of de code &#246; is het ö teken
&ugrave; of de code &#249; is het ù teken
&uacute; of de code &#250; is het ú teken
&ucirc; of de code &#251; is het û teken
&uuml; of de code &#252; is het ü teken


&sup1; of de code &#185; is het ¹ teken
&sup2; of de code &#178; is het ² teken
&sup3; of de code &#179; is het ³ teken
&raquo; of de code &#187; is het » teken
&laquo; of de code &#...; is het « teken
&frac14; of de code &#188; is het ¼ teken
&frac12; of de code &#189; is het ½ teken
&frac34; of de code &#190; is het ¾ teken
&Oslash; of de code &#216; is het Ø teken


&larr; of de code &#8592; is het teken
&uarr; of de code &#8593; is het teken
&rarr; of de code &#8594; is het teken
&darr; of de code &#8595; is het teken
&harr; of de code &#8596; is het teken
&bull; of de code &#8226; is het teken
&prime; of de code &#8242; is het teken
&frasl; of de code &#8260; is het teken
&spades; of de code &#9824; is het teken
&clubs; of de code &#9827; is het teken
&hearts; of de code &#9829; is het teken
&diams; of de code &#9830; is het teken
&permil; of de code &#8240; is het teken
&infin; of de code &#8734; is het teken
&cap; of de code &#8745; is het teken
&ne; of de code &#8800; is het teken
&equiv; of de code &#8801; is het teken
&le; of de code &#8804; is het teken
&ge; of de code &#8805; is het teken
&sigmaf; of de code &#962; is het teken ς
&sigma; of de code &#963; is het teken σ
&Omega; of de code &#937; is het teken Ω
&omega; of de code &#937; is het teken ω
&szlig; of de code &#223; is het teken ß


&ensp; of de code&#8194 is een smalle spatie met de breedte n[niet weer te geven]
&emsp; of de code&#8195 is een smalle spatie met de breedte m[niet weer te geven]
&thinsp; of de code &#8201; smalle spatie [niet weer te geven]
&lrm; of de code &#8206; links naar rechts teken ‎[niet weer te geven]
&ndash; of code &#8211; is een gedachtestreepje met de grootte n
&mdash; of code &#8211; is een gedachtestreepje met de grootte m
&lsquo; of de code &#8216; is eenvoudig aanhalingsteken links
&rsquo; of de code &#8217; is eenvoudig aanhalingsteken rechts
&sbquo; of de code &#8218; is de eenvoudige low-9 teken
&ldquo; of de code &#8220; is het dubbelaanhalingsteken links
&rdquo; of de code &#8220; is het dubbelaanhalingsteken rechts
&bdquo; of de code &#8222; is het dubbel low-9 rechts
&dagger; of de code &#8224; is het kruis teken
&Dagger; of de code &#8225; is het dubbele kruis teken
&permil; of de code &#8240; is het promille
&lsaquo; of de code &#8249; is het geknikt aanhalingsteken links
&rsaquo; of de code &#8250; is het geknikt aanhalingsteken rechts

&#9658;is dit teken ►

..