Copyright

Aan de inhoud van deze website kunnen geenrechten worden ontleent. De website is bedoeld om cursisten van de bezoekers op weg te helpen bij het bouwen van een eigen website. De documentatie van deze cursus is niet beschikbaar voor niet cursisten.
De gebruikte afbeeldingen zijn allemaal eigendom van de eigenaar van deze website en mogen niet zonder voorafgaande toestemming voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Peter Franke